CAP-Series

- Helautomatiskt system för kontinuerlig dosering

Cap-Series är vårt automatiska system för polymerberedning.  Detta system är framtaget för installationer där det är behov utav kontinuerlig dosering. Man tog även hänsyn till att systemet ska klara av att arbeta av sig själv, vilket den gör. Det man behöver göra är att fylla på polymerer och hur ofta man behöver göra det är beroende på vad för typ utav slam man avvattnar.  


Information
- Variabel hastighet för dosering
-Vattenflödesreglering
- Elektronisk kontrollpanel
- Sensorer som stoppar anläggningen om fel uppstår