Drift och service

Med över 30 års arbete inom avloppsvattenrening vet vi att det inte alla gånger är helt enkelt med ett eget reningsverk. Vi har därför valt att teckna serviceavtal alternativt tillsynsavtal i egen regi helt efter kundens önskemål. Inte som ett krav för att våra garantier skall gälla. 

Vid varje besök för vi servicenoteringar där allt dokumenteras. Telefonsupport ingår alltid vid tecknande av serviceavtal/tillsynsavtal.  

Vi tillhandahåller reservdelar och kemikalier