Nedan har vi samlat några anläggningar som
Bioclere Svenska AB fått förtroendet att leverera
Vill ni ha fler referenser? Eller undrar om det finns någon anläggning i er kommun?  Fråga oss!

Askersund - Åviken

Byggd 2022
(Färdigställande 2023)

Renar avloppsvatten från nybyggda villor 
Storlek: 180 Pers.
Utförande: Slamavskiljare, 2 steg biologisk rening,
kemisk rening,

Hällefors - Hjulsjö

Byggd 2022
Renar avloppsvatten från villor/fritidshus
Storlek: 100 Pers.
Utförande: Slamavskiljare, biologisk rening,utjämningstank, kemisk rening,

Ljusnarsberg - Yxsjöberg

Byggd 2022
Renar avloppsvatten från villor/fritidshus
Storlek: 100 Pers.
Utförande: Slamavskiljare, biologisk rening,utjämningstank, kemisk rening,

Södertälje - Jumstaberg

Byggd 2021
Renar avloppsvatten från villor
Storlek: 80 Pers.
Utförande: Slamavskiljare, biologisk rening, kemisk rening,

Hällerfors - Älvestorp

Byggd 2021
Renar avloppsvatten från villor/fritidshus

Storlek: 100 Pers.
Utförande: Slamavskiljare, biologisk rening,utjämningstank, kemisk rening,

Lindesberg - Öskevik

Byggd 2021
Renar avloppsvatten från villor/fritidshus
Storlek: 100 Pers.
Utförande: Slamavskiljare, biologisk rening,utjämningstank, kemisk rening,

Tjörn - Sundsbykile 

Byggd 2019
Renar avloppsvatten från villor/fritidshus

Krav: Bod7 <15mg/l, Totalfosfor <0,5mg/l (Ptot)
Storlek: 200Pers.
Utförande: Slamavskiljare, 2 steg biologisk rening, utjämningstank, kemisk rening,

Svalöv - Axelvold 

Byggd 2020
Renar avloppsvatten från villor/fritidshus

Krav: Bod7 <10mg/l, Totalfosfor <0,3mg/l (Ptot)
Storlek: 400Pers.
Utförande: Slamavskiljare, utjämningstank, 2 steg biologisk rening, kemisk rening, UV,

Helsingborg - Svedberga

Byggd 2020
Renar avloppsvatten från villor/fritidshus

Krav: Bod7 <10mg/l, Totalfosfor <0,3mg/l (Ptot)
Storlek: 100Pers.
Utförande: Pumpstation, Slamavskiljare, 2 steg biologisk rening, kemisk rening, UV,

Mellanbergsvägen - Nacka

Byggd 1984
Rena avloppsvatten från lägenheter
Krav: Bod7 <25mg/l, Totalfosfor <1,0mg/l (Ptot)
Storlek: 65Pers
Utförande: Slamavskiljare, biologisk rening, kemisk rening, täckdike

Bondeka - Eskilstuna

Byggd 2011
Renar avloppsvatten från villor/fritidshus
 Krav: Bod7 <10mg/l, Totalfosfor <0,3mg/l (Ptot)
Storlek: 150Pers.
Utförande: Slamavskiljare, 2 steg biologisk rening, kemisk rening, efterpoleringsdike.

Bergvik - Ekerö

Byggd 2020
Renar avloppsvatten från villor
Krav: Bod7 <10mg/l, Totalfosfor <0,3mg/l (Ptot)
Storlek: 200Pers.
Utförande: Slamavskiljare, 2 steg biologisk rening, kemisk rening.

Skilleby - Södertälje

Byggd 2007
Renar avloppsvatten från
samfällighet
Krav: Bod7 <15mg/l, Totalfosfor <0,5mg/l (Ptot)
Storlek: 130Pers.
Utförande: Slamavskiljare, 2 steg biologisk rening, kemisk rening, täckdike

Dalbyhemmet - Uppsala

Byggd - 2006
Renar avloppsvatten från vårdhem, dagis och villor
 Krav: Bod7 <8mg/l, Totalfosfor <0,2mg/l (Ptot)
Storlek: 150Pers.
Utförande: Slamavskiljare, 2 steg biologisk rening, kemisk rening, Dalbyviken.


Kärsö - Ekerö

Byggd - 2007
Renar avloppsvatten från privata fastigheter & ridhus 

Krav: Bod7 <10mg/l, Totalfosfor <0,3mg/l (Ptot)
Storlek: 130Pers.
Utförande: Slamavskiljare, 2 steg biologisk rening, kemisk rening, UV-filter, Mälaren

Ribbingebäck - Uppsala

Byggd 2015
Renar avloppsvatten från gård

Krav: Bod7 <10mg/l, Totalfosfor <0,3mg/l (Ptot)
Storlek: 195Pers
Utförande: Slamavskiljare, 2 steg biologisk rening, kemisk rening, täckdike.

Jordanien - Amman 

Byggd 2014
Renar avloppsvatten från kraftstation

Krav: Bod7 <25mg/l, SS <10mg/l
Storlek: 75Pers.
Utförande: Slamavskiljare, biosteg, eftersedimentering, UV-filter.

Östnora  Camping -
Haninge

Byggd 2014
Renar avloppsvatten från campingplats

Krav: Bod7 <10mg/l, Totalfosfor <0,3mg/l (Ptot)
Storlek: 180Pers
Utförande: Slamavskiljare (befintlig), 2 steg biologisk rening, kemisk rening, pumpstation, markbädd.