SCRUFILTER®

- Kompakt mikrofiltrering med hög kapacitet
Scrufilter  är en kompakt enhet som är framtagen för effektiv mikrofiltrering.  Systemet är till för att reducera fina fasta partiklar. Behandling i Scrufilter gör att COD, BOD7, fosfor, nitrarer och andra ämnen minskas. Systemets hjärta är en filterduk som väljs efter de krav som kan vara allt från 20 - 30 - 40 -60 till 80 och 100 mikron (µ).
 

Fördelar:
- Klarar hög kapacitet.
- Billigt att byta filterduk.
- Systemet kräver inget specifikt underlag för installation.
- Finns olika filterdukar beroende på behandling
- Överfyllnadsskydd
- Fungerar till många olika områden inom vattenbehandling
- Filterduken backspolas vid gång