Slamavvattning

Slam i grundregel består av 1-3% torrt slam och 97-99% vatten.  Genom avvattning kan slamvolymen minskas med 25-90 gånger.

Med vår erfarenhet och nära dialog med samarbetspartners kan vi hjälpa er att ta fram den bästa lösningen för ert behov. Läs mer om våra produkter nedan.

Några av våra kunder

Avvattnare Draimad Teknobag
Klicka på bilden för mer info ⇔

- Avvattning och paketering för 1 - 20m³/d (TS halt styr).
- En unik anläggning där avvattningen sker i 2 faser.
- Filtrering genom vattenfrånstötande polypropylensäckar.
- Slammet paketerar sig automatiskt.
- Hög driftsäkerhet, bra vid tex. Mineralslam.
- [Finns med inbyggd polymerblandare]
- Finns både som automatisk och manuell.
- Finns med övertryck för att skynda på processen.
- Finns som mobil enhet för uthyrning

 

 

Slamförtjockare Scrudrain
⇔ Klicka på bilden för mer info

- Slamförtjockare för 5 - 6m³/t   (120-1440m³/d)
- Modern och ekonomisk lösning för    slamförtjockning
- Unik konstruktion där man kombinerar trumfiltrets     fördelar.
- Med en Archimedes skruv och justerbar rotation      uppnås högre torrhalter.
- Hög driftsäkerhet


Silbandspress Monobelt
Klicka på bilden för mer info ⇔

- Silbandspress för 2,5 - 25m³/t
- Endast ett band
- Hög driftsäkerhet
- Självrengörande
- Låga underhållskostnader
- Patenterad design
 - Finns som mobil enhet för uthyrning

 

 

Polymerblandare Polydilution
⇔ Klicka på bilden för mer info

- Doseringsutrustning för polymer för 12-6000 l/t
-Genom vår långa erfarenhet av avvattning så är våra  polymerblandare väl utvecklade
- Finns i  två serier. (CMP och CAP)
- CMP  är semi automatiskt
- CAP är helautomatiskt
- Hög driftsäkerhet
- Finns som mobil enhet för uthyrning


Microfiltrering Scrufilter
Klicka på bilden för mer info ⇔

- Klarar hög kapacitet.
- Finns olika filterdukar beroende på behandling
- Fungerar till många olika områden inom vattenbehandling
- Finns från 20 till 100 micron
- Kontinuerlig spolning av filterduk vid gång


Mixer TeknoMix+
Klicka på bilden för mer info ⇔

- Finns i tre modeller beroende på flöde och fläns.
- Kan styras manuellt eller med PLC
- Minskar polymerdoseringsmängden
- Möjlighet att optimera inblandningen av polymer
- Patenterad design

TEKNODISK

Mer info inom kort! Ny produkt! 

SCRUPRESS

Mer info inom kort!