Teknobag Draimad ®

- Ett avvattningsystem som paketerar slammet på egen hand

Teknobag: är en vattenfrånstötande säck som är gjort av miljövänligt material. Denna säck har uppgiften att avskilja slam från vatten. Och det är precis det den gör, säcken spar på slam och släpper ut vatten.


Teknobag Draimad: är systemet som är framtaget för att använda säcken på bästa och mest effektiva sätt.  Draimad består av en ram i rostfritt stål som är designat för att kunna ge slammet en bättre fördelning och på så sätt få in mer volym slam på mindre yta.


Fördelar:
- Ingen förkunskap krävs
- Minskad kostnad för slamdisponering
- Slamvolymen minskas med upp till 60gånger
- Kompakta enheter med lågt utrymmeskrav, enkla att montera in.
- Låga drifts och underhållskostnader.
- Kan behandla upp till 20m³ slam per dag.
- Torrhalt upp till 50-95%.
- Säckarna är tillverkade av polypropylene plast  

​Alla våra produkter kontrolleras och testas i fabrik innan leverans


Hur fungerar en Teknobag Draimad?

Slam från exempelvis ett slamlager pumpas in i systemet och fördelas i säckarna. Slammet stannar kvar i säcken och vattnet rinner ut i en rejektledning. Se rörliga bilden.

Finns Teknobag Draimad i olika storlekar?

Ja, den finns med 1,2,3,6 och 12 säckar. Beroende på slamvolymen som ska hanteras så anpassar man storleken.

Krävs det något mer?

Ja det gör det, i 90% av fallen behöver man tillsätta polymerer.  Varför man tillsätter polymerer är för att hjälpa till systemet att uppnå en högre TS-Halt (torrhalt).


Blir säckarna fulla?

Ja, säckarna blir fulla. När en säck blivit full så är det dags att byta ut den mot en ny säck. Detta är väldigt enkelt då säcken sitter fast i en snabbklämma i överkant, så det är bara att lossa, försegla och in med nya säcken.  Säckarna är tacksamma att jobba med och enkla att hantera.


Är ni nybörjare på slamavvattning rekommenderar vi att ta kontakt med oss för rådgivning.

Information:
Tillverkad i rostfritt stål, ANSI302.
Finns med trycksättning för att fördubbla kapaciteten i säckarna
Dränerings uppsamlingstråg under systemet
Egen slamfördelningsenhet
Finns med automatisk polymerberedning och styrning

Systemet kan programmeras för att hantera olika typer utav slam.
För mer frågor angående Teknobag Draimad var god kontakta oss.