Bioclere Svenska AB Bioclere Svenska AB är ett familjeföretag som startade sin verksamhet år 1986. Vi arbetar inom avloppsvattenrening och slamhantering. Målsättningen är att leverera kostnadseffektiva lösningar med hög kvalitét, enkelhet, driftsäkerhet och inte minst väldigt bra resultat.  

Bioclere Svenska AB ingår i en världsomspännande företagssammanslutning där vi idag är 32 länder som arbetar med våra produkter. Vi har regelbundna möten där vi utbyter erfarenheter från olika områden i Sverige såväl som världens alla hörn.  

Vi erbjuder en lösning som under lång tid ger en driftsäker och pålitlig funktion. (LCC)

Exempel på kunder i Sverige 

 • Föreningar
 • Samfälligheter
 • Omvandningsområden
 • Flertal av Sveriges kommuner
 • FN
 • Wärtsilä
 • Duni
 • Findus- Bofors
 • Käppalaförbundet

Exempel på internationella kunder 

 • Coca-cola
 • Bayer
 • Akazo
 • Johnson & Johnson
 • Goodyear
 • Fiat
 • Nestle
 • Momo
 • Alcatel
 • Cianamyd

Video från vår fabrik.

Nära Gdansk ligger vår fabrik, Ekofinn-Pol som har tillverkat och levererat Bioclere sedan 1991. Utöver Bioclere tillverkas här: Kompressorer, SBR-anläggningar, Luktreduceringssytem, Luftare och mycket mer.