POLYDILUTION®

- Enkel & funktionell polymerberedning

Polydilution är namnet på våra system för polymerberedning.  I 90% av fallen när det gäller att avvattna slam så behöver man polymerberedning för att förbereda slammet inför avvattning.  Polymeren gör så att slammet binder sig innan slamavvattningsutrustningen vilket gör att man uppnår en mycket högre torrhalt som slutresultat.  


Manuell beredning

Automatisk beredning